Bulut
Martı

İndirimli ve Ücretsiz

Yolcu Tipleri

İNDİRİMLİ YAYA YOLCU TİPLERİ:

Öğrenciler; 6-25 yaş arası olmak şartıyla Türkiye Cumhuriyeti bünyesindeki herhangi bir eğitim öğretim kurumunda, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumca hazırlanan öğrenim belgesi sahipleri yolcularımıza yüzde 75'e varan indirim uygulanmaktadır. Öğrenci indirimi, Gestcard Öğrenci kartı sahipleri için geçerlidir. 

Yaşlılar; 65 yaş üzeri yolcularımıza Gestcard 65 yaş üstü kartıyla birlikte yüzde 50 indirim uygulanmaktadır.

Gestcard tam yaya kart sahipleri; GESTAŞ’ın tüm yayalara avantaj sağlayan Gestcard sahibi yolcular, feribot kullanımlarında yüzde 10 fiyat avantajından yararlanmaktadır.

İNDİRİMLİ ARAÇLI YOLCU TİPLERİ:

GestCard sahipleri; GESTAŞ A.Ş’nin araçlar için düzenlenmiş kartlı geçiş sistemi olan GestCard sahibi araçlı yolculara ön ödemeli yüklemelerde %15; avanslı ödemelerde %10 indirim uygulanmaktadır.

ÜCRETSİZ YAYA VE ARAÇLI YOLCU TİPLERİ:

Ücretsiz Yaya Yolcular: Boğaz ve ada hatlarında ücretsiz seyahat edebilecek kişiler:

a) Özel Kanunlar ve Uluslararası Anlaşmalar hükümlerine göre,

Kimliklerini göstermek suretiyle ücretsiz seyahat edenler:

7 yaşına kadar (7 yaş dahil) çocuklar. (Yaya geçişlerinde geçerlidir)

- Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komutanları (araçlı veya yaya geçişlerinde geçerlidir)

- 5434 Sayılı Kanunun 64. maddesinde belirtilen Harp Malülleri (Birinci derece olanlar, bir refakatçileri beraber) ile Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malülleri. (Yaya geçişlerinde geçerlidir)

- Devlet Güvenlik Mahkemesi Mensupları. (Araçlı ve yaya geçişlerinde)

- İstiklal Harbi ve Kore Savaşı ile Kıbrıs Barış Hareketi Gazileri. (Yaya geçişlerinde geçerlidir.)

- Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca verilen engelli kart sahipleri (Yaya ve araçlı geçişlerde geçerlidir.)

• Engelli Araç Sahiplerin ücretsiz araçlı geçiş için detaylar:

1- Araç engelli aracı ise, araç ruhsat sahibi ile araç içindeki engelli kişinin ismi tutuyorsa (araç engelli kişinin üzerine kayıtlıysa) Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca verilen engelli kartında %90 ibaresi aranmaksızın ÜCRETSİZ geçiş yapılabilir. 

2- Araç engelli aracı değil, ancak araç ruhsat sahibi ile araç içindeki engelli kişinin ismi tutuyorsa (araç engelli kişinin üzerine kayıtlıysa)araç ruhsat sahibi engelli kişinin %90 ve üstü oranda engelli kartına sahip olması şartıyla ÜCRETSİZ geçiş yapılabilir.

Geçişler sırasında Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca verilen engelli kartının gişemizde beyan edilmesi zorunludur.

b) Gestaş Genel Müdürlüğü Ücretsiz ve Tarife Altı Taşıma Yönetmeliği kapsamına girenler,

- Turkuaz basın kart sahipleri (araçlı ve yaya geçişlerinde geçerlidir)

• Turkuaz basın kart sahipleri geçişi için detaylar:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Turkuaz Basın Kartı sahibi basın mensupları yaya olarak; yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen Araç Basın kartına veya İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen Basın Trafik Kartı'na sahip basın mensupları, adlarına kayıtlı Turkuaz Basın Kartı'nı da ibraz ettikleri takdirde araçlı olarak ücretsiz geçiş yapabilmektedir. 

c) Gestaş Yönetim Kurulunca belirlenenler:

Genel Müdürlük tarafından verilen serbest geçiş kartlarını göstermek suretiyle seyahat edenler,

- Gestaş AŞ şirketi personeli (Yanında olması halinde eşi ve 18 yaş altı çocukları) (yaya ve araçlı geçişlerinde geçerlidir)

- Üniformalı kolluk kuvvetleri (polis, jandarma personeli, sahil güvenlik personeli, sivil geçiliyorsa görev belgesi olmak şartıyla) (yaya geçişlerinde geçerlidir)

- Liman Başkanlığı personeli, TDİ personeli (yaya geçişlerinde geçerlidir)

- Depremzede vatandaşlar (ücretsiz Gestcard sahipleri veya Afad’dan alınmış depremzede olduğunu gösteren belge sahipleri) (yaya geçişlerinde geçerlidir)

- Gestaş AŞ Yönetim Kurulunca, Kanunlar ve Yönetmelikte belirtilenler dışında olup, şirketin idari ve ticari ilişkileri yönünden ücretsiz seyahat etmelerine müsaade edilenler.

Ücretsiz yolculuklar görevin devamı suresince geçerlidir. Yukarıda belirtilen ücretsiz seyahatlerde ilişkin belgelerin talep ve tanzim şekli, verilen belgelerin geçerlilik süreleri, kullanma esasları ve seyahat şartları Gestaş AŞ. Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Martı
Martı
Bulut