Bulut

KURALLAR

İNDİRİMLİ YAYA YOLCU TİPLERİ:

Öğrenciler; 6-25 yaş arası Türkiye Cumhuriyeti bünyesindeki herhangi bir eğitim öğretim kurumunda, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumca hazırlanan öğrenim belgesi sahipleri yolcularımıza %75 indirim uygulanmaktadır. Öğrenci indirimi, Gestcard Öğrenci kartı sahipleri için geçerlidir. 

Yaşlılar; 65 yaş üzeri yolcularımıza Gestcard 65 yaş üstü kartıyla birlikte %50 indirim uygulanmaktadır.

Gestcard tam yaya kart sahipleri; GESTAŞ’ın tüm yayalara avantaj sağlayan Gestcard sahibi yolcular, feribot kullanımlarında %10 fiyat avantajından yararlanmaktadır.

İNDİRİMLİ ARAÇLI YOLCU TİPLERİ:

GestCard sahipleri; GESTAŞ A.Ş’nin araçlar için düzenlenmiş kartlı geçiş sistemi olan GestCard sahibi araçlı yolculara ön ödemeli yüklemelerde %15; avanslı ödemelerde %10 indirim uygulanmaktadır.

ÜCRETSİZ YAYA VE ARAÇLI YOLCU TİPLERİ:

Gaziler, Gazi eşi ve Şehit yakınları; TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş Gazi, Gazi eşi ve Şehit yakını kartına sahip yolcularımıza, geçiş esnasında kartlarını ibraz etme şartıyla yaya olarak ücretsiz geçiş hakkı tanınmaktadır.

Engelliler; T.C Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş özürlü kimlik kartına sahip yolcularımıza yaya olarak; yine özürlü kimlik kartının yanında engelli araç kartı bulunan ya da ruhsatında engelli ibaresi olan yolcularımıza araçlı olarak ücretsiz geçiş hakkı tanınmaktadır.

Basın mensupları; Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Turkuaz Basın Kartı sahibi basın mensupları yaya olarak; yine Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen Araç Basın kartına veya İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen Basın Trafik Kartı sahip basın mensupları, adlarına kayıtlı Turkuaz Basın Kartı’nı da ibraz ettikleri takdirde araçlı olarak ücretsiz geçiş yapabilmektedir.

Çocuklar; 0-72 ay arası ücretsizdir. (7 yaşına kadar)

Not: İndirimli veya ücretsiz bilet sahipleri, gişe görevlilerine kendilerine indirim veya ücretsiz geçiş hakkı tanıyan belgelerini eksiksiz olarak göstermekle yükümlüdür. Belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda tam biletle aradaki fark, yolculuk öncesi gişede tahsil edilir.

Satın alınan araç biletinin yanlış kategoride olması durumunda, yeni araç tipiyle hatalı araç tipi arasındaki ücret farkı yolculuk öncesi gişede tahsil edilir.
Sefer saatine en az 2 saat kala ve sefer gerçekleştikten sonra bilet iadesi alınmamaktadır.

2012/08 Nolu Yönetim Kurulu kararı ile gazilerle, gaziler ve şehit eşleri, yetimleri, şehitlerin anne ve babaları 1005 sayılı kanunun2. Maddesine göre yaya geçişlerinde ücretsiz, terörle mücadele kapsamında maluller, şehitlerin eşleri, yetimleri, anne ve babaları3713 sayılı 21/d maddesine göreyaya geçişlerinde ücretsiz, engelli, ağır engelli (kartında refakatli yazması şartı ile) ve 1 refakatçisi 2010/404 sayılı kararname gereği ücretsiz geçiş yapabilirler.

Madde-1) Seferler: Boğaz ve Adalarda Genel Müdürlük tarafından hazırlanan sefer programına göre yapılan seyirdir.

Madde-2) Ücretler: Boğaz ve Ada hatlarında yolculara uygulanacak ücretler Gestaş AŞ. Yönetim Kurulunca tespit olunur.

Madde-3) Özel Gezi Seferleri: Özel Gezi Seferlerinde biniş ve iniş iskeleleri gözetilmeksizin tek tip ücret alınır. Bu seferlerde indirimli bilet ve kart kullanılamaz.

Madde-4) Biletsiz Yolcular: Biletsiz yolculardan iskele çıkış gişelerinden %100 cezalı bilet alınır.

Madde-5) Biletlerin türleri ve kullanma şartları

Yolcu Biletleri: 

a) Her bir sefer için tek bilettir. Ancak Geyikli-Bozcaada seferi için gidiş-dönüş tek bilet kullanılır. 

b) Kart ve biletlerin cins ve çeşitleri Genel Müdürlük tarafından düzenlenir. 

c) Yolcular, feribot kullanımı için tek bilet ile geçiş yaparlar. 

d) Biletler üzerinde yazılı olan tarihte geçerlidir. 

e) Bilet, kart sahibi, Genel Müdürlüğün koyduğu usullere uymak ve bilet veya kartları memurların her talebinde ibraz etmeye veyahut vermeye mecburdurlar. Aksi yönde hareket edenler, biletsiz muamelesine tabi tutulurlar. 

f) Satılan bilet ve kartlarda, gemi ve yer rezervasyonu yoktur. (Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcada hatlarında satın alınan online biletlerde satılan alınan tarih ve saatte rezervasyon bulunmaktadır.)

Madde-6) Biletlerin Süresi: 

a) Biletler yalnız alındıkları gün için geçerlidir. Satılan bilet geri alınamaz.

b) Biletle geçiş yapılan iskelelerde, yolcu turnikeden geçtikten sonra hava muhalefeti veya diğer nedenlerle sefer iptali yapıldığında, isteyen yolcular aynı bilet ile yapılan ilk seferi kullanabilir veya ücret iadesi yapılır. 

Madde-1) Ücretler:

a) Ücret tarifelerinde yük taşımaya mahsus araçların iki akslı boş haldeki net ağırlıkları esas alınmıştır. Boş haldeki net ağırlık, araçlara Trafik Şubelerince verilen ruhsatnamede gösterilen ağırlıktır.

b) Ücret tarifelerinde ismi geçmeyen araçlardan bu araçların boş haldeki net ağırlıklarına kıyasen ücret alınır.

c) Alındığı gün ve alındığı günde kullanılmayan biletlerin bedeli iade edilmez.

e) Askeri araçlar " Ordu Yük Sevk Muhtırası" vermek suretiyle geçiş yaparlar. Bunlara ayrıca bilet kesilmez.

d) Ruhsatlarında vinç yazılı araçlardan 3 akslıya kadar olanlardan kamyon ücreti , 3 akslıdan trayler ücreti alınır.

e) Otomobil tarafından çekilen her cins oto veya romorkörün her aksı fazla aks kabul edilir.

f) Sepetli motosiklet ile koşulu at arabası 1 fazla akslı kabul edilir.

g) Yolcu taşımaya mahsus araçlar içindeki ve üstündeki bagaj ve eşyadan ayrıca ücret alınmaz.

Madde-2) Araçlardan Alınacak İlave Ücretler :

a) Manevra Ücreti: Bütün hatlarda, manevra gerektirecek araçların beherinden (Ordu araçları hariç) manevra ücreti olarak 1650 TL alınır.

b) Normal Taban Satıhlarını aşan araçlardan alınacak ücret: Bütün araç sınıflarında aracın ön, yan ve arkasından, taşınan eşyanın taşması halinde, 1 metreye kadar olanlar bir fazla akslı, 1 metreden fazla eşya taşması halinde iki fazla akslı kabul edilir. Tırların ebatları normal tırdan geniş veya uzun ise ücretlendirme değişiklik gösterir ve bu değerlendirme ancak araç iskeleye geldiğinde veya aracın ölçüleri tarafımıza bildirilip yetkililerden bilgi alındığında ücret bilgisi verilebilir.

c) Araba Vapurlarının muayyen hareket saatlerini yükleme ve boşaltma nedeniyle geciktiren araçlardan alınan ücret: (Ordu araçları hariç) her yarım saat ve kesri için aracın tabi olduğu ücret %100 ilave edilmek suretiyle alınır.

d) Birbirine bağlı (Çeken ve çekilen) yük taşımaya mahsus Trayler tipi araçlara tarifedeki Trayler bilet ücreti uygulanır.

e) Yük taşımaya mahsus araçların arkasına bağlı araçlardan :

1) Romörk ve romörk tipi çekilenin her aksı bir fazla aks ücretine tabidir.

2) Çekilen motorlu türde bir araç ise; tarifede tabi olduğu ücret alınır.

Madde-3) Otomobiller hariç, aracın ruhsatı görüldükten sonra bilet kesilecektir.

Madde-4) Araç içinde seyahat eden yolculara ait işlemler: Yolcu taşımaya mahsus araçlarla, 1500 kg.'a kadar yük araçlarında, aracı kullanan şoför, 1501 kg'dan yukarı yük araçlarıyla otobüslerde, aracı kullanan şoför ile bir muavini araç biletlerini göstererek kendi araçları içinde veya arabalı ve feribotların yolcuya ait kısımlarında ücretsiz seyahat ederler.

Madde-5) Yükleme ve Boşaltma Hizmetleri: Gemilerle taşınacak her türlü araz ve eşyanın yükleme ve boşaltması sahibine aittir.

Madde-6) Zarar ve Ziyan

a) Gemilerde taşınan, araç,hayvan ve eşyanın gemiye yüklenmesi, gemiden çıkarılması ve gemide korunması sahibi ve sürücüsüne ait olup, her herhangi bir suretle hasarından, ölümünden ve kaybından ve araçların gemi içinde birbirlerine zarar vermelerinden GESTAŞ AŞ. Gemi Kaptanı ve personeli sorumlu kabul edilemez

b) Aracın, gemiye yüklenmesinde, boşaltılmasında ve seyir esnasında herhangi bir suretle gemiye vereceği hasarın bedellerini araç sahibi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

c) Geminin araç ve yolcular, seyirle ilgili olarak kaptanın alacağı bütün tedbir ve kararlara uyacaktır. Kaptan bu tedbir ve kararlardan dolayı sorumlu değildir.

Madde-7 Bilet İadeleri:

a) İskelelerimizde yolcu bilet iadeleri tarifenin yolcu hükümleri bölümünün ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

b)Araçlarla ilgili bilet iadeleri ise aşağıda belirtilen durumlarda yapılır;

1) Hava muhalefeti nedeniyle seferin iptal edilmesiyle;

2) Kaptan tarafından yükün havaleli olması sebebiyle geminin selamati bakımından kabul edilemeyen araçların bulunması;

3) Geminin seferini aksatmaması şartıyla; giriş sırasında ve kapak üzerinde arıza yapan araç olması halinde;

4) Arka arkaya 3 seferin iptal edilmesi halinde;

5) Özel ve çok özel seferlerle geçmesi gerekirken normal sefere girmek için bilet alan araçların tespit edilmesi halinde, iptal edilen biletle bir tutanakla Genel Müdürlüğe sunulmak üzere İskele Mesul Memuru ve İskele İdari İşler sorumlusuna teslim edilir.

Madde -8) Biletsiz Yolcu ve Araçlar Hakkında Yapılacak İşlem:

1)Gemilerde ve iskele kapılarında yapılan kontrolde bilet ibraz edemeyen yolcular hakkında Yolcu Ücret Tarifesi Umumi Hükümlerinin ilgili maddesi gereğince işlem yapılır.

Madde-9) Aracın Ruhsatına Uymayan Bilet İbraz Edilmesi Halinde Yapılacak İşler: Gemilerde ve iskelelerde yapılan kontroller taşınan araçların gerçek tonajlarına uymaması, Tonaj vesikasına nazaran düşük ücretli bilet ibraz edilmesi ve aracın durumuna uymayan biletle karşılaşılması halinde tarifedeki ücret farkının %100 zamlısı tahsil edilir. (Bu ceza da karbonlu bilet kullanılır.)

Madde-10 Gemilerde Taşınması Yasak Eşya:

a) Patlayıcı, parlayıcı. Yanıcı, yanmayı kolaylaştırıcı, yakıcı ve koku neşreden maddelerle rulo sac, üstü branda ile iyice örtülmemiş prese edilmemiş ot, jüt, saman, pamuk ve emsali gibi eşya ile gazdan arındırma (gaz-free) yapılmamış yakıt tankerlerinin,

b) Araçla bulunan yükün yerle temas etmesi halinde araba vapurlarında taşınması yasaktır.

Madde-11 Ücretsiz Araçlar:

a) Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komutanlarının makam otoları,

b) Araç ile geçmek isteyen engelli yolcularımızın, engelli yolcunun aracın içinde, ruhsat ve kartıyla birlikte bulunması halinde tüm hatlarımızda ücretsiz geçiş sağlayabilmektedir. Engelli yolcularımızın ücretsiz seyahatleriyle ilgili koşullar, İndirimli ve Ücretsiz Yolcu Tipleri sekmesinde açıkça belirtilmektedir. 

c) Kapalı garajlı feribotlarda, araç içerisinde seyahat etmek yasaktır. Aracınızı park ettikten sonra yolcu salonuna çıkılmalıdır.

Ağır Vasıta Geçiş Kuralları

Çanakkale Eceabat hattında ağır vasıta (kamyon ve tır) geçişleri İl Trafik Komisyonu kararı gereği 23:00ile 07:00 arası yapılmaktadır. Lâpseki-Gelibolu hattında 7 gün 24 saat ağır vasıta geçişleri yapılmaktadır. Valilik ve İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, sadece ambar irsaliyesi olan sebze, meyve ve frigosu olmayan bozulacak gıda taşımacılığı yapan araçların saat 15:00-21:00 arasında öncelik hakkı bulunmaktadır.

Öncelik Hakkı Olan Araçlar:

Valilik ve İl Trafik Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, saatli çalışan (Truva, Metro Turizm, Pamukkale Seyahat vs. gibi) otobüs firmalarının öncelik hakkı bulunmaktadır. Acil durum araçları (ambulans, itfaiye, polis vs. araçları gibi) bunun dışındaki araç gerekçe gösterilen özel sebepler doğrultusunda herhangi bir öncelik sırasına tabi tutulmamaktadır.

1. TAŞIYICI

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşıma lisansına sahip şirket olan GESTAŞ Deniz Ulaşım Tic. A.Ş’dir. Adres: Sarıcaeli Köyü  NO:276 ÇANAKKALE

2. YOLCULUK

Taşıyıcının yolcuyu, bir iskeleden başka bir iskeleye taşımak için yaptığı sefer.

3. ÇANAKKALE BOĞAZI HATTI

Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat hatlarıdır.

4. ADALAR HATTI

Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada ve Erdek, Avşa, Marmara, Balıklı, Ekinlik ve Narlı’dan oluşan Güney Marmara hattıdır.

5. HİZMET BEDELİ

Herhangi bir hatta, web ve gişeden bilet satış hizmeti karşılığında alınan ücrettir. Satış kanalına göre hizmet bedeli farklılık gösterebilir.

6. ÜCRETLER

Arabalı vapur ile sefer karşılığında ödenen meblağdır.

7. ONLİNE BİLET

Araç bileti olarak düzenlenen, taşıyıcı tarafından düzenlenen seyahat belgesidir. Gökçeada ve Bozcaada hattında geçerlidir. 

8. TAŞIYICI KURALLAR

Biletin düzenlendiği tarihte geçerli olan, araç ve yolcu tipine göre ücret tarifelerini de içeren, taşıyıcının düzenlediği kurallardır.

9. YOLCU

Taşıyıcının görevli personeller dışında hızlı feribot ve arabalı vapurlarında taşıdığı veya taşıyacağı kişilerdir.

10. ZARAR

Taşıyıcının taşımayı gerçekleştirdiği esnada, taşıma hizmeti veya taşıma hizmetine bağlı diğer hizmetlerle ilgili; ya da bundan doğan, ölüm, yaralanma, kayıp, hasar ve her türlü zararı karşılar.

Martı
Martı
Martı
Bulut