GÖKÇEADA AKTARMA

GESTCARD İLE İKİ FERİBOT, TEK FİYAT!

Çanakkale'ye büyük Gestcard indirimi!

Kart ücreti yok, kart taşıma derdi yok.

03.07.2020 tarihi itibariyle 1. ikameti Çanakkale olanotomobil cinsi araç sahipleri ve diğer tüm araç sahipleri Gestcard araç kartı kullanarak Gökçeada aktarma kampanyasından yararlanabilirler.

Gestcard'ı Çanakkale Gestcard Başvuru Noktası'ndan hafta içimesai saatleri içerisinde ve Lapseki İskelesi'nden 7/24 temin edebilirsiniz.Başvuru için gerekli evraklar, 1.ikameti Çanakkale olan otomobil cinsi araçsahibi yolcularımız için araç ruhsatı ve ikametgah belgesi, diğer araç sahibi yolcularımıziçin ise araç ruhsatıdır.

 • Gökçeada Aktarma, GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş’nin araçlı veyaya yolculara yönelik kampanyasıdır.
 • Gökçeada Aktarma,Gökçeada’ya gidiş ve dönüşlerde Boğaz hattını kullanan yolculara indirimligeçiş imkanı tanımaktadır.
 • Gökçeada Aktarmakampanyası, GESTAŞ Deniz Ulaşım’ın belirlediği şartlarda ve süre içerisindegeçerlidir.
 • GESTAŞ DenizUlaşım, kampanyada her türlü kural değişikliği yapma ve kampanyayı iptal etmegibi haklara sahiptir.
 • Gökçeada AktarmaKampanyası, Gestcard ve Ada Kart sahibi araçlı ve yaya yolcular için geçerlibir kampanyadır.
 • Gökçeada Aktarma,Boğaz Hattını kullanan Gestcard veya Ada Kart sahibi Gökçeada yolcuları ya daGökçeada-Kabatepe hattını kullanan Gestcard veya Ada Kart sahibi, boğaz hattıyolcuları için geçerli bir kampanyadır.

Yaya yolcular için:

 • Lapseki veya Çanakkale’den boğaz hattını kullanan Ada Kartsahibi yaya yolcular, ilk geçiş noktasında ücretlendirilir. Kabatepe’den Gökçeada’ya geçiş esnasında ise toplamda 7 TL'ye tamamlanacak şekilde Gestcard bakiyesiyle ödeme yapılarak geçiş sağlanır. Aynı ücretlendirme, Gökçeada'dangeri dönüşler için de geçerlidir.

Araçlı yolcular için:

 • Lapseki veya Çanakkale’den boğaz hattını kullanan Gestcardsahibi yolcular, ilk geçiş noktasında araç tipine göre ücretlendirilir.Kabatepe’den Gökçeada’ya geçiş esnasında ise geçiş yapacağı araç tipinde ikihat arasında ücret farkı varsa, aradaki fark ödenerek adaya geçiş sağlanır.
 • Gökçeada-Kabatepehattını kullanan Gestcard sahibi yolcularımız, ilk geçiş noktası olan Gökçeada’da araç tipine göre ücretlendirilir. Gelibolu, Eceabat veyaKilitbahir’den yapacağı geçişlerde ise; Gökçeada geçiş fiyatına tamamlanmaküzere fark ücreti alınarak geçiş sağlanır.
 • Gökçeada-Kabatepehattını kullanan Ada Kart sahibi yolcularımız, ilk geçiş noktası olanGökçeada’da araç tipine göre ücretlendirilir. Gelibolu, Eceabat veyaKilitbahir’den yapacağı geçişlerde ise herhangi bir ücrete tabi tutulmaz.
 • Boğaz hattınıkullanan Ada Kart sahibi yolcularımız, ilk geçiş noktasında araç tipine göreücretlendirir. Kabatepe’den Gökçeada’ya geçiş esnasında ise; ilk geçişnoktasındaki fiyat ile Gökçeada'ya geçiş fiyatı arasında fark varsa aradakifarkı ödeyerek, yoksa fazla olan kısmı Gestcard bakiyesine geri iade alarakGökçeada geçişi sağlanır.
 • Gökçeada aktarmakampanyası, tır ve kamyonlar için 24 saat, diğer araç tipleri ve yayalar içinise 6 saat içerisinde geçerlidir. Bahsi geçen saat aşımlarında aktarma biletikullanılamaz, ayrıca ücretlendirme yapılır.


Bulut