Bulut
Martı

İndirimli ve Ücretsiz

Yolcu Tipleri

İNDİRİMLİ YAYA YOLCU TİPLERİ:

Öğrenciler; 6-25 yaş arası olmak şartıyla Türkiye Cumhuriyeti bünyesindeki herhangi bir eğitim öğretim kurumunda, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumca hazırlanan öğrenim belgesi sahipleri yolcularımıza yüzde 75 indirim uygulanmaktadır. Öğrenci indirimi, Gestcard Öğrenci kartı sahipleri için geçerlidir. 

Yaşlılar; 65 yaş üzeri yolcularımıza Gestcard 65 yaş üstü kartıyla birlikte yüzde 50 indirim uygulanmaktadır.

Gestcard tam yaya kart sahipleri; GESTAŞ’ın tüm yayalara avantaj sağlayan Gestcard sahibi yolcular, feribot kullanımlarında yüzde 33 fiyat avantajından yararlanmaktadır.

İNDİRİMLİ ARAÇLI YOLCU TİPLERİ:

GestCard sahipleri; GESTAŞ A.Ş’nin araçlar için düzenlenmiş kartlı geçiş sistemi olan GestCard sahibi araçlı yolculara ön ödemeli yüklemelerde %15; avanslı ödemelerde %10 indirim uygulanmaktadır.

ÜCRETSİZ YAYA VE ARAÇLI YOLCU TİPLERİ:

Gaziler, Gazi eşi ve Şehit yakınları; TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş Gazi, Gazi eşi ve Şehit yakını kartına sahip yolcularımıza, geçiş esnasında kartlarını ibraz etme şartıyla yaya olarak ücretsiz geçiş hakkı tanınmaktadır.

Engelliler; Yolculuk sırasında engelli yolcularımız için tanınan haklardan yalnızca engelli yolcularımızın kendileri yararlanmaktadır. Engelli yolcularımızın geçiş kuralları gereği; T.C Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş özürlü kimlik kartına sahip yolcularımıza yaya olarak; yine özürlü kimlik kartının yanında olması, ruhsatında engelli ibaresi olan yolcularımıza araç içinde olmaları şartı ile araçlı olarak ücretsiz geçiş hakkı tanınmaktadır. Engelli geçişlerinde şu şartlar aranmaktadır.

ÜCRETSİZ ENGELLİ GEÇİŞ ŞARTLARI (Araçlı)

1- Araç engelli aracı ise, araç ruhsat sahibi ile araç içindeki engelli kişinin ismi tutuyorsa (araç engelli kişinin üzerine kayıtlıysa) engelli kartında %90 ibaresi aranmaksızın ÜCRETSİZ geçiş yapılabilir.
2- Araç engelli aracı değil, ancak araç ruhsat sahibi ile araç içindeki engelli kişinin ismi tutuyorsa (araç engelli kişinin üzerine kayıtlıysa) araç ruhsat sahibi engelli kişinin %90 ve üstü oranda engelli kartına sahip olması şartıyla ÜCRETSİZ geçiş yapılabilir.

ENGELLİ GEÇİŞLERDE HANGİ DURUMLARDA ÜCRET ALINIR? (Araçlı)

1-Araç engelli aracı, fakat araç içinde engelli kartına sahip engelli yolcu yok ise geçiş ÜCRETİ alınır.
2-Araç engelli aracı, fakat araç içindeki engelli kişi %90’ın altında ve araç ruhsatı engelli kişiye ait değil ise geçiş ÜCRETİ alınır.
3- Araç engelli aracı değil ve aynı zamanda araç içindeki engelli yolcunun kartı %90’ın altında ise geçiş ÜCRETİ alınır.
4- Araç engelli aracı olmasına ve içerisinde %90 ve üstü oranında engelli yolcu olmasına rağmen, araç ruhsatı başkasının üzerine kayıtlıysa geçiş ÜCRETİ alınır. 

Önemli bilgi: Yukarıda belirtilen tüm geçişler esnasında istenilen engelli kartları, AİLE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI tarafından verilen kartlar olmalıdır. Onun haricinde hastane veya özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlar geçerli sayılmamaktadır.

Basın mensupları; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Turkuaz Basın Kartı sahibi basın mensupları yaya olarak; yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen Araç Basın kartına veya İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen Basın Trafik Kartı sahip basın mensupları, adlarına kayıtlı Turkuaz Basın Kartı’nı da ibraz ettikleri takdirde araçlı olarak ücretsiz geçiş yapabilmektedir. 

Çocuklar; 0-72 ay arası ücretsizdir. (7 yaşına kadar)

Not: İndirimli veya ücretsiz bilet sahipleri, gişe görevlilerine kendilerine indirim veya ücretsiz geçiş hakkı tanıyan belgelerini eksiksiz olarak göstermekle yükümlüdür. Belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda tam biletle aradaki fark, yolculuk öncesi gişede tahsil edilir.

Martı
Martı
Bulut